Name

Karina Będkowska

About

„Niewidzialni” to fotografie osób dotkniętych chorobą psychiczną ze Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Recz Promocji Zdrowia „Curatus” we Wrocławiu. Prace zostały zrealizowane na warsztatach fotograficznych.

Zrealizowałam tematy fotograficzne z uczestnikami warsztatów jak: Portret, Kadr, Światło w fotografii, Przedmiot, Makrofotografia, Widzialne- Niewidzialne, Moje Podróże, Co widzę?, Fotografia dokumentalna, Drzwi do..., Abstrakcja. Są to prace bardzo osobiste, które powstały na przełomie kilku miesięcy od początku funkcjonowania ŚDS, czyli od grudnia 2009 roku.

Zajęcia fotograficzne pełnią funkcję arteterapii dla osób dotkniętych chorobą psychiczną, przybliżają fotografie jako medium,jako jedną z możliwości wyrażania siebie. Początkowo uczestnicy byli bardzo onieśmieleni możliwością korzystaniem z aparatu fotograficznego,i nie wykazywali inwencji w samodzielnym robieniu zdjęć. W pewnym momencie to się zmieniło.
Efekty pracy Doroty, Bogdana, Stefana, Aliny, Leszka, Agaty, Anny, Lidki, Remigiusza, Danusi,Ryszarda, Ewy, Iwony zaowocowały tą galerią zdjęć.

Karina Będkowska
Prace zostały wystawione w Falansterze we Wrocławiu.